Бібліотека

Аналіз закордонного досвіду видобутку нетрадиційного природного газу

Published On від

За оцінцкою МАГАТЕ світові запаси нетрадиційного природного газу (НПГ) складають 23760 трлн куб м, у тому числі: природного сланцевого газу (ПСГ) – 500 трлн куб. м, метана вугільних пластів (МВП) – 260 трлн куб. м, газу щільних пісчаників (ГЩП) – близько 23 000 трлн куб. м [1].

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ: ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ

Published On від

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ТАЇЇ РЕГІОНІВ:  ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТАПРАКТИКИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ТАЇЇ РЕГІОНІВ: ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТАПРАКТИКИ

Електронний додаток до матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики» 10 – 11 травня 2012 р. Тези доповідей учасників конференції.

МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ З ОЦІНКИ ПЕРСПЕКТИВ ВИДОБУТКУ НЕТРАДИЦІЙНОГО ПРИРОДНОГО ГАЗУ ВУКРАЇНІ

Published On від

МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗОЦІНКИ ПЕРСПЕКТИВИ ВИДОБУТКУ НЕТРАДИЦІЙНОГО ПРИРОДНОГО ГАЗУ ВУКРАЇНІ

МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗОЦІНКИ ПЕРСПЕКТИВИ ВИДОБУТКУ НЕТРАДИЦІЙНОГО ПРИРОДНОГО ГАЗУ ВУКРАЇНІ

КИЗИМ М. О., ЛЕЛЮК О. В., ЧЕРКАСЬКИЙ І. Б.

СФЕРА ЕНЕРГОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦИКЛ УКРАЇНИ: АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

Published On від

СФЕРАЕНЕРГОКОРИСТУВАННЯ  ТАЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦИКЛУКРАЇНИ:  АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

СФЕРАЕНЕРГОКОРИСТУВАННЯ ТАЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦИКЛУКРАЇНИ: АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

ШПІЛЕВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ ЛЕЛЮК ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ АСПІРАНТ

НАПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Published On від

НАПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КИЗИМ Н. А. ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК ЛЕЛЮК А. В. СОИСКАТЕЛЬ ХАРЬКОВ

АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Published On від

АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙПОВЫШЕНИЯ  ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КИЗИМ Николай Александрович доктор экономических наук, профессор ЛЕЛЮК Алексей Владимирович соискатель

Хорни К. Невроз и личный рост. Борьба за самоосуществление

Published On від

Хорни К. Невроз и личный рост. Борьба за самоосуществление

Хорни К. Невроз и личный рост. Борьба за самоосуществление

Карен Хорни НЕВРОЗ И ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ БОРЬБА ЗА САМООСУЩЕСТВЛЕНИЕ K.Horney. Neurosis and Human Growth: The Struggle Toward Self-Realization. N.Y.: W.W.Norton & Co, 1950. СПб.: Восточно-Европейский институт психоанализа и БСК, 1997. Перевод Е.И.Замфир. Терминологическая правка В.Данченко. К.: PSYLIB, 2006

Хаммер, Чампи Реинжиниринг корпораций

Published On від

Хаммер, Чампи Реинжиниринг корпораций

Хаммер, Чампи Реинжиниринг корпораций

Майкл Хаммер, Джеймс Чампи Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе

Маслоу А. Мотивация и личность

Published On від

Маслоу А. Мотивация и личность

Маслоу А. Мотивация и личность

Абрахам Гарольд Маслоу МОТИВАЦИЯ И ЛИЧНОСТЬ

Лелюк В.А. Менеджмент операционных систем

Published On від

Лелюк В.А. Менеджмент операционных систем

Лелюк В.А. Менеджмент операционных систем

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ Теория и практикум анализа и решения операционных задач Оптимизация производства, продукции и планирования Управление проектами Развитие операционных систем и менеджмента Структуры операционных систем и менеджмента Операционное планирование и управление Координация управления системой бизнес-процессов