Аналіз закордонного досвіду видобутку нетрадиційного природного газу

Published On від

Лелюк О.В.

За оцінцкою МАГАТЕ світові запаси нетрадиційного природного газу (НПГ) складають 23760 трлн куб м, у тому числі: природного сланцевого газу (ПСГ) – 500 трлн куб. м, метана вугільних пластів (МВП) – 260 трлн куб. м, газу щільних пісчаників (ГЩП) – близько 23 000 трлн куб. м [1].

Найбільші запаси нетрадиційного природного газу (НПГ) розташовані у Північній Америці – 25,3 % (від загальних світових запасів), колишньому Радянському Союзі – 16,8 %, Центральній Азії та Китаї – 15,7 %. Островах Тихого океану – 13,4 %, Латинській Америці – 10,6 % та Середньому Сході і Північній Африці – 10,3 %.

По країнах світу технічно доступні запаси ПСГ розподілилися наступним чином: найбільші запаси технічно доступного ПСГ знаходяться в Китаї – 36082 млрд куб м (19,2 % від загальних запасів у світі), США – 24 395 млрд куб м (13,0 %); Аргентині – 21 904 млрд куб. м (11,7 %); Мексиці – 19 272 млрд куб. м (10,3 %). Україна за величиною запасів сланцевого газу 1188 млрд куб м займає 19–е місце у світі й 4–е місце у Європі [2].

На сучасному етапі видобутку НПГ, основним його виробником є США, в яких здійснюється промислова розробка та експлуатація всіх трьох його видів: ПСГ, ГЩП та МВП.

Суттєве зростання видобутку НПГ у США в останні роки обумовлено наступними причинами: зростанням цін на традиційний (вільний) природний газ на світових енергетичних ринках; скороченням обсягів видобутку традиційного природного газу ТПГ на території США та зростанням її енергетичної залежності; відсутністю монополії на буріння надр; розташуванням запасів НПГ на великих територіях, які мало заселені; наявність розгалуженої газотранспортної інфраструктури; відносно невеликого глибинного залягання газоносних пластів; спеціальним податковим режимом; вільним ринком збуту природного газу; високою геологічною вивченістю території; близькістю до ринків збуту в середині країни; розвитком технологій видобутку; накопиченим досвідом видобутку; значними запасами НПГ; зацікавленістю влади у зниженні залежності від імпорту; своєрідністю тектоніко–геодинамічних і палеогеографічних умов, яке сприяло створенню великих обсягів чорносланцевих формацій, які залягають на порівняно невеликих глибинах у межах 42 штатів із 52.

Одним з основних видів НПГ, що здобувається в США є природний сланцевий газ. На цей час в США налічується 6 основних басейнів його видобутку, серед яких: Barnett, Marcellus, Fayeteville, Haynesville, Woodford, Antrim та NewAlbany.

Порівняльна характеристика основних економічних показників видобутку ПСГ за басейнами США представлена у табл. 1. Аналіз характеристик басейнів видобутку та умов здійснення цього показав, що найбільш інвестиційно привабливою є розробка басейнів Marcellus та Haynesville, чистий дисконтований дохід за якими становить 103,4 та 70,95 дол. США/тыс. куб. м, а внутрішня ставка доходності (ставка за якої розробка буде безбитковою) знаходиться на рівні 86 та 69 % відповідно.

Література:

1. Кузниченко Ю. Мировой рынок газа [Электронный ресурс] / Топнефтегаз.

2. World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States / U.S. Energy Information Administration (EIA). – Washington : U.S. Department of Energy, 2011. – 364 р.

3. From Shale to Shining Shale. / Deutsche Bank. Ї July 2008. – 47 p.

Таблиця 1

 Порівняльна характеристика економічних показників видобутку сланцевого газу за басейнами США [3]

Показник

Басейн

Barnett Core

Barnett Noncore

Fayetteville

Haynesville

Marcellus

Woordford

Початковий дебіт свердловини, тис.куб. м/добу

113,00

57,00

57,00

283,00

85,00

127,00

Дебіт на кінець 1–го року, тис.куб. м/добу

36,16

19,95

21,66

56,60

29,75

43,18

Дебіт на кінець 2–го року, тис.куб. м/добу

27,84

15,96

14,51

39,62

20,83

28,07

Дебіт на кінець 3–го року, тис.куб. м/добу

23,67

13,41

12,05

32,49

16,87

22,45

Дебіт на кінець 3–го року, тис.куб. м/добу

21,30

12,07

10,84

29,24

15,18

20,21

Очікваний видобуток із свердловини, млн.куб. м

122,00

68,00

65,00

198,00

93,00

127,00

Первісна вартість свердловини, млн. дол. США

3,10

3,10

3,20

7,00

3,75

6,70

Операційні витрати, дол. США/тис.куб. м

65,31

65,31

45,89

52,95

31,77

44,13

Роялті, %

25,00

25,00

13,00

25,00

15,00

27,00

Арендна плата, тис. дол.США/га

62

25

12

62

6

16

Середні витрати на 1 свердловину, млн. дол. США

2–3

1,6–3,7

1,0–1,75

1,0–1,5

0,9–1,6

1,75–2,0

Чистий дисконтований дохід, дол. США/тис. куб. м

60,4

41,3

71,7

71,0

103,4

44,8

Внутрішня ставка доходності, %

64

31

47

69

86

33


0 “Аналіз закордонного досвіду видобутку нетрадиційного природного газу”